MpakFormTM 多层共挤高阻隔拉伸成型包装产品特点

●      通过多层共挤下吹水冷法制成,具有优良的热拉伸成型性;

●      优越的高阻隔性能(阻氧、阻气、防湿等阻隔性能);

●      优秀的薄膜机械强度,适合深拉伸包装;

●      膜品质量光亮透明,包装美观度高;

●      能提高被包装物品的保险品质和效果。

 

 

产品应用领域

●      是易腐肉类、乳干酪等理想的高阻隔包装;

●      适用于鲜肉、熟肉、冷冻肉、家禽等阻隔包装;

●      适用于鱼类、海产品包装;

●      适用于特殊阻隔要求的医疗设备包装。


  

  Copyright © 汕头市玛利宝包装有限公司, 2011. All Rights Reserved 粤ICP备20007183号-1